Wnetrza

Była to sztuka głównie sakralna ale stworzono także wiele wspaniałych dzieł świeckich. Oparte one były na sklepieniach gwieździstych i palmowych, opartych na jednym słupie, choć miewały co niektóre sklepienie bezżebrowe tzw. „kryształowe.” Wnętrza te posiadały wysokość, która podkreślana była ostrym łukiem i dużą ilością linii pionowych. Bardzo rozczłonkowany jest filar, a mocno rzeźbione profile żeber, łęków, zworniki górne i wsporniki dolne. Ostrołukowe okna zdobione są maswerki, czyli wykonane z kamienia lub cegły, prezentujące się w sposób figur geometrycznych. Coraz częściej stosuje się rozety o dość dużych rozmiarach i bogato zdobionych witrażach. W kościołach bazylikowych partie sklepień z naw głównych przenoszono na zewnętrzne filary (przypory) za pośrednictwem przewieszonych nad nawami bocznymi łuków przyporowych. Przy wysokich nawach, ścianę podpierano niekiedy dwoma łukami – jeden nad drugim. dużych rozmiarach, czego przykładem jest Katedra Notre-Dame w Paryżu, bogato zdobiona przeróżnymi witrażami w oknach.