Urbanistyka

Zabudowa wiązała się w tamtych czasach z nowym krytycznym podejściem do szkodzenia naturze poprzez byt i korzystanie z takich rozwiązań, jakie miały miejsce w sztuczności architektury XIX poprzedniego wieku. Wygodne dla czasu modernizmu było projektowanie osiedli z braniem pod uwagę potrzeb przyszłych mieszkańców, co skupiało uwagę na ich zdrowiu i wygodzie. Moderniści cenili nie tylko zabudowę samą w sobie, opartą na zaprojektowaniu miejsca ulicy i placów, ale pamiętali o centrum administracyjnym i handlowym. Do tego żeby nie brakowało, brano pod uwagę ukształtowanie terenów i kierunki wiatrów. Ważne dla nich było izolowanie terenów zielonych, roślinnych ze szlakami komunikacyjnymi. Zaczęto tworzyć satelity (Ernst May), co miało posiąść ograniczoną wielkość. Wszystko miało być zaprojektowane tak wedle głównych osi aglomeracji miejskiej. Le Corbusier wpadł na pomysł aby miasta tworzyć w formie gwieździstej lub linearnej, co miało dawać ciekawe zróżnicowanie. Zdarzały się sprzeciwy, ale to nie było uniknione, gdzie wieżowce uważano za niehumanitarne.