Rzymska

fortuną promocje Obydwa okresy wywodzą się z Francji, Włoch i Niemiec. W Polsce emanował styl bizantyjski, gdzie zaczęto stawiać kaplice sakralne, katedry i kościoły, oraz klasztory. Charakterystyczna cecha architektury romańskiej i gotyckiej to biforium, znaczące okno dzielące na dwa okna, zaś triforium to okno dzielące na trzy okna. Okna były glifione, co znaczy że mur przy oknie rozszerzał się na zewnątrz. Oczywiście pozostałe elementy tj. portal, architrawy i gzymsy w całej okazałości stosowane były w tych okresach. Tympanon jak i filary były dopełnieniem, do czego zawsze w budowlach musiały być dodane kandelabry tzw. świeczniki oraz arkady, nad którymi były sakralne galeryjki. Podział pomieszczeń w danym klasztorze był budowany pod kątem przeznaczenia np. do czego były i służyły. Jedne klasztory były typowo cysterskie, benedyktyńskie. Budowle romańskie miały bardzo prosty rzut, na którym zakreślano krzyż łaciński z transeptem, jaki tworzyła cała budowla. Znanymi miejscami, gdzie możemy podziwiać architekturę gotycką i ratusze jest Wrocław (Ratusz), Kraków (Akademia Krakowska), Pelplin, Gdańsk (Ratusz), Malbork (Barbakan).