Renesans

domy Podstawowe materiały to kamień i cegła, licowana płytkami ciosowymi, gdzie z drewna wykonywano stropy z płaskimi lub kasetonowymi sufitami. Renesans w architekturze przywrócił bezżebrowe sklepienia krzyżowe, sklepienia kolebkowe, wykonywano też lunety. Przypomniano sobie o sklepieniach nieckowych i zwierciadlanych, co wniosło świeżość tamtejszego okresu Odrodzenia. Kopuły stosowano w postaci ośmiobocznych sklepień klasztornych, sklepień ceglastych, żagielkowych lub kopuł na żaglach, o zaokrąglonych łukach w porównaniu z poprzednim stylem. Stosowano wszystkie rzymskie porządki architektoniczne, w tym pojawił się „wielki porządek”, gdzie kolumny przebiegają przez kilka kondygnacji. Inne to spiętrzenie porządkowe, a poszczególne kondygnacje zdobiono kolumnami w różnych porządkach. Ściany ozdabiano boniowaniem-okładziną z płytek kamiennych lub z grafitem „sgraffito”, polegającym na pokryciu muru kilkoma warstwami kolorowego tynku i na częściowym zeskrobywaniu wilgotnych warstw wierzchnich farby.