Prehistoryczna

nieruchomości Jest to najstarsza forma budownictwa w prehistorii, gdzie jest wiele różnic w tym zawartych w porównaniu z współczesnymi budynkami. Dom mieszkalny starożytny w architekturze był jednym z najstarszych. Epoki w jakich je budowano to był paleolit, gdzie mieszkano w jaskiniach, potem nastąpił mezolit, w którym zaczęli ludzie budować szałasy z trawy lub gałęzi. Po tym okresie nastąpił neolit, gdzie domy tworzono z jednej izby i zwykle budowano kilka takich w jednym przestrzennym miejscu, tak aby mieszkańcy czuli się jako jedno z pierwszych osiedli zaistniałych w ludzkości. Jednakże pierwsze domy pojawiły się w epoce brązu i żelaza. Pierwsza epoka brązu była w latach (2000-1000 l .p.n.e.), natomiast epoka brązu (od 1000 l. p.n.e.), wtedy to zaczęto budować domy trzyizbowe np. Biskupin znajdujący się koło Gniezna jest tego przykładem. Wybudowany w latach 650-550 r. p.n.e., a odkryty przez archeologów w 1933r. Budowano go z belek drewnianych tzw. „pale”, kamienie, gdzie pomagano sobie łączyć wszystko gliną.