Polnocny

Zawidniały u dwóch sąsiadów, w Polsce i Niemczech, gdzie dopatrywano się postępów w budownictwie tego okresu. Gotyk północny obecny był na Pomorzu zachodnim i gdańskim, historycznych Prusach (Mazury). Wzdłuż Bałtyku, po dziś sięga on na Litwę i Łotwę, Wielkopolska i Mazowsze. Kościoły halowe, proste i skromne np. Kościół Mariacki w Gdańsku, Kościoły w Toruniu, Bazylikowa Katedra w Gnieźnie. W niemieckim gotyku północnym znoszono kościoły halowe, które były wewnątrz podzielone na nawy z wyniosłymi filarami. Budowane hale miejskie i zamki obronne posiadały cechy tj. były zwarte, ciężkie, ozdobione ornamentami, gdzie dodatkowo szczyty zdobiły wnęki ostrołukowe. W Niemczech powodu braku kamienia zastosowano czerwoną cegłę, gdzie zaistniał też brak ozdobności w tej architekturze. Większość byłą ostro tynkowana. Przykładowo całe, typowo Krzyżackie budownictwo prezentowały wielkie siedziby wojskowe: Zamek w Malborku charakteryzujący się kapitularzami, oraz refektarzami o sklepieniach wspartych na kolumnach.