Polnocnoeuropejski

Otwarcie można powiedzieć, że grał tam dużą rolę przemysł artystyczny, który dzielił się na rozwój miast, rozwój rzemiosła i rozwój handlu. Wielkimi metropoliami północnoeuropejskiego gotyku były: Florencja i Wenecja, Paryż, Kraków. We Florencji najbardziej widoczny był wpływ gotyku, co zdradza nam najlepiej Santa Maria Novella z 1246 r., i Santa Maria del Fiore, o trój portalowej fasadzie, ściśle zaczerpniętej formy francuskiej. Także Kościół Santa Croce to wzór zachodnioeuropejski, który widać także w Katedrze Mediolańskiej (1387r.) oraz Katedra Orvieto. W kościołach i wnętrzach zamieszczano hafty i tkactwo. Nie brakowało też ze scenami religijnymi baśń i legend średniowiecznych, które widniały na gobelinach flamandzkich i gobelinach burgundzkich. Gobeliny były to tkaniny, posiadające tylko z jednej strony ozdobę, coś w formie obrazu czy pejzażu, znane aż do kultury francuskiej Ludwika XIV. W Polsce owa architektura objawiła się Katedrą na Wawelu w 1320 r. w XIV w., gdzie łączono cegłę i kamień, o ważnym znaczeniu dla całej konstrukcji budowli architektonicznej.