Niemiecki

inspektor nadzoru w zielonej górze - kontakt Państwo stolicy Berlina przyjęło owy styl w XIII wieku, biorąc wzór i pomysły z Francji, słynącej z gotowych form. Gotyk niemiecki to Katedra Kolońska wybudowana w latach (1242-1322), słynąca ze swych ogromnych rozmiarów. Olbrzymia i wyniosła Katedra ta, posiada rozbudowaną fasadę, którą skończono budować w XIX w., (ale wedle XIV w.). Jest to najwybitniejsze dzieło architektury gotyckiej Niemiec, które ocalało w czasie II wojny światowej (choć miasto zostało zburzone). Bardzo imponująca z zewnątrz, oddająca podziwiającemu wrażenie „dzieła natury”, a nie ręki ludzkiej. Wszystko jest na swoim miejscu, jak być powinno, czyli wnęki, szkarpy to tzw. przypory pionowe elementy konstrukcyjne budowli. Mają też swoja obecność łuki oporowe, charakterystyczne dla tego stylu, jak i węgary – elementy przy drzwiach i oknach katedry. Budowle w Niemczech są dość proste bez wymyślnych ozdób, posiadające podstawowe cechy gotyku. Rzeźby, które możemy tam zobaczyć są celowo zacienione i głębokie, co wszystko oddaje efekt ściany skalnej z urwiskami i rzeźbami. drabiny crynoline