Koscioly

www.e-szambabetonowe.biz.pl/okna-zelbetowe/ Plan tej budowli ma układ krzyża greckiego, które przechodzi przez prezbiterium, jak pozostałe części. Za pierwsze kościoły gotyckie Niemiec uważa się Katedrę w Magdeburgu (początek XIII wiek.)- budowla halowa nawy sklepione na równej wysokości, posiada cechy skromne, nie zaś ubogie. Na jej projekt wpłynęła zaś Francja. Katedra we Fryburgu to podobna zależność co Magdeburg. Kościół NMP w Trewirze posiada niecodzienny układ budowli gotyckiej i został on zbudowany w okresie wczesnego gotyku, a jego sklepienie jest podparte łękami oporowymi. Budowa została zakończona w 1244. Kościół św. Elżbiety w Marburgu został zbudowany w 1235 -1283, jest to hala z transeptem, którego ramiona są zbudowane tak samo jak prezbiterium. Katedra w Ratyzbonie zbudowany w latach 1275 – 1534 na planie bazyliki, gdzie w obrysie był korpus. Nawa boczna jak i prezbiterium, kończą się trzema absydami, a od strony wejścia umieszczone są dwie wierze, jakie zostały zawieszone w 1869. Katedra we Fryburgu Bryzgowijskim w XIII wieku dodano korpus bazyliki, z wysoką nawą główną.