Kopuly

wyburzenia rozbiórki Cesarstwo wschodnio-rzymskie (bizantyjskie) obejmowało półwyspy bałkańskie: Syrię, Egipt i Azję Mniejszą. Na początku IV w. Cesarz Konstanty wielki rozbudował małą osadę Bizancjum, a po przeniesieniu tam stolicy państwa nazwał ją Konstantynopolem – Instancją. Architekturę bizantyjską cechuje bogactwo formy, jaskrawe kolory i bogate zdobnictwo. Najwybitniejszym osiągnięciem konstrukcyjnym jest rozwiązanie kopuły na kwadracie tzw. kopuła na żaglach, czyli na tzw. kątach sferycznych. Powstaje ona gdy kopułę okroi się ścinając części wystające poza kwadrat podstawy, a także górną jego część, na której można teraz ustawić mniejszą kopułę. Jednak Bizantyjczycy umieszczali „tambur” (bęben) z oknami i dopiero na nim czaszę kopuły. Tego typu rozwiązanie kopuły wymaga podparcia, jedynie w narożach podstawy, a nie zaś na całym obwodzie konkretnej kopuły. Dzięki temu Bizancjum zasłynął już na początku nowym pomysłem architekturze, a pomysłodawcom pozazdrościć kreatywnego myślenia tamtych lat.