Komunikacja

www.citroen-wdroge.net.pl/rozdzielacze/ Większość architektów - modernistów, którzy głównie uaktywniali się na początku rozwoju nowoczesnej architektury akceptowali, a wręcz byli fanami indywidualnego przemieszczania i motoryzacji. Zaczęto budować miasta pod kątek rozwoju dróg, obwodnic itp. co miało utworzyć nazwę miasta samochodowego. Nowoczesnością był samochód, dlatego też przed wielkimi fabrykami, biurowcami budowano także duże parkingi dla pracowników i klientów, tak samo zwiększali liczbę przestrzeni dla aut na osiedlach mieszkalnych. Dowodem tego były budynki mieszkalne wsparte na silnych filarach, pod którymi znajdował się wyznaczony parking na samochody, a do dziś możemy zaobserwować owe budynki w swoim mieście. Tworzono zatem miasto ludzkie, gdzie centrum było obszarem usługowym, potem z upływem czasu każdy z łączników (administracja, handel i kultura) były stopniowo oddzielane od siebie. Komunikacja ta opierała się na wysokich budynkach wieżowcach, budowanych w centrach „handlowo-usługowych.” Istniały centra, parki dla pieszych i budynki humanistyczne o zróżnicowanej wysokości i łamanym zarysie. domki z drewna