Klasycyzm

www.ewelinafurga.pl W II poł. XVIII w. rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, która przyczyniła się do upadku ustroju feudalnego i zapoczątkowała kapitalizm. Klasycyzm to okres kiedy idee Oświecenia wpłynęły na ograniczenie dotychczasowej dominacji kościoła. Rozwój archeologii i odkrycie Pompei i Herkulanum wywołało ponowne zafascynowanie antykiem. Jednocześnie znużenie wybujałymi formami baroku spowodowało poszukiwanie nowych form w sztuce i architekturze. Tak narodził się Klasycyzm, styl dość wiernie odzwierciedlający starożytne formy, w tym głównie greckie. Głównym ośrodkiem była Francja, a początkowej fazie panneaux stylem Ludwika XVI, klasycyzm łączył klasyczne elewacje z uspokojonymi i uproszczonymi wnętrzami. Panneaux stały się prostsze, delikatnie zaznaczone ornamentem barwnym. Przykładem takim jest Pałacyk Petit Trianon W Wersalu. W tym samym czasie powstał też monumentalny kościół św. Genewy w Paryżu, przemianowany na Panteon. Był to okres kiedy architektura dawała poklask subtelnym dodatkom z urozmaiconą barwą.