Halowe

www.lustrowramie.pl Ściany wykonywano z cegły, łuki, ościeża, żebra i filary z kamienia ciosowego. W kościołach halowych siły rozporu sklepień równoważyły się nad filarami międzynawowymi, a przy ścianach zewnętrznych były przejmowane przez przypory. Na filarach przyporowych zwanych „wieżami sił” umieszczano sterczyny z kwiatonem na szczycie i czołgankami (żabkami) na krawędziach. Rzut poziomy budowli składa się najczęściej z 3 lub 5 podłużnych naw, potrójnego transeptu i rozbudowanego podłużnego prezbiterium, zakończone wielobocznie, otoczone obejściem z wieńcem kaplic. Zaniechano systemu wiązanego. Królowało sklepienie krzyżowe, pokrywające pola prostokątne i wieloboczne. Sklepienie sieciowe osiągano poprzez układ dekoracyjnych żeber w sklepieniu kolebkowym. Kościoły halowe najliczniejsze są w Płn. Polsce i występują jako trójnawowe np. Kościół NMP na Piasku we Wrocławiu i dwunawowa Kolegiata w Wiśnicy. Na terenie Polski są też kościoły o kwadratowych nawach, których sklepienia wspierają się na jednym filarze np. Kościół św. Krzyża w Krakowie. Szamba betonowe Leżajsk chwilówki przez internet chwilówki przez internet