Gotycka

UFO Wpłynęła mocno na rozwój innych dziedzin sztuki, gdzie Kraków (rozplanowany w 1257 r.) i częściowo Wrocław złączył się z miastami i z mieszczaństwem. Architektura gotycka w Polsce słynie z tego, że miasta były ścieśnione i wysokich ulicach, z obszernym placem na środku, przeznaczonym do celów handlowych. Budowano kościoły i ratusze, hale dla kupców. Z budownictwem łączy się i malarstwo, rzeźba dla wystroju tych wnętrz architektonicznych. Prosty, pozbawiony bogactwa (ozdób), jest bardzo konstrukcyjny. Koniec gotyku polskiego to początek XVI w., natomiast dłużej trwał wzdłuż Bałtyku np. Kościół św. Anny w Wilnie – stolicy Litwy, będący później gotykiem Bałtyckim. Jest wiele jednak budowli, które odznaczają się cechą charakterystyczną dla budowli w postaci witrażowych okien, na swój sposób zdobnych, kolorowych. Oczywiście całość kościołów gotyckich to trzy nawy, w tym jedna główna wyższa i dwie niższe, zaciemnione dla charakterystycznego efektu. W tych nawach bocznych jest mało światła, lecz mamy okazję zobaczyć ołtarze i ozdoby. meble-drewniane-producent.eu