Europejski

drabiny krause Są to wielkie kościoły gotyckie, gdzie przykładów nie trudno szukać u polskich sąsiadów, np. Św. Stefana w Wiedniu 1304-1340 – halowy z transeptem, posiadający wyniosłą wieżę z boku. Gotyk europejski słynie z bogactwa detalach i szczegółach, co otwarcie możemy przypisać Bazylice Notre Dame z Paryża we Francji. Inną budowlą tego gotyku to katedra Św. Wita w Pradze jakże pięknym mieście Czech, zabytkowym. Ową katedrę zaczął budować Mateusz z Arras, a ukończył ją Piotr Parler. Zwana jest jako świetniejsza. Cechą charakterystyczną dla tego gotyku europy są oczywiście ostre łuki w oknach i drzwiach, gdzie otwory okienne i drzwiowe posiadają formę podłużną. Mamy tu zredukowany plan bez transeptu, co może dziwić historyków, tak samo brak obejścia wzbudza swą specyfikę. Za to nie ma jak witraże, głównie kolory zieleni, fioletu i purpury. Sklepienia mają tutaj miejsce krzyżowo-żebrowe, podparte przyporą, czyli nawą, między którymi znajduje się łuk o długości 10 metrów. Stosowano dokładną geometryczność i obliczenia matematyczne. krata vema