Ciam

chwilówki przez internet chwilówki przez internet darmowe online Był to specjalny program zapoczątkowany na końcu lat 20. CIAM stanowił konsolidację w środowisku architektów, który miał za zadanie sprzyjać kolportażowi publikacji i ożywienia korespondencji. Powstał dla reprezentowania i propagowania nowej nieznanej do tej pory architektury w roku 1928. Wokół tego wszystkiego najbardziej poruszany był temat Le Corbusiera. Gdy przejęto władzę w Niemczech przez nazistów, wtedy też CIAM został oficjalnym ośrodkiem rozwoju myśli modernistycznej. Miały tam miejsce zasady, chcące dokładnie opisywać nową architekturę, oraz drogę do jej tworzenia. Wszystko było omawiane np. w Karcie Ateńskiej, wedle której odbudowywano wiele miast Europy. CIAM odrzucał wielki ornament w budownictwie modernistycznym, zaś wprowadzano dzieło abstrakcyjne. Szedł równo z Pięcioma punktami nowoczesnej architektury Corbusiera, co znaczyło wzajemne poparcie i dążenie do nowych zamierzeń architektury XX wieku. Rozpad nastąpił na początku lat 50-tych, przez wzrastanie krytyki ze zbliżającym się schyłkiem. małe biurko dla dziecka kamikoto