Bizantyjska

kamieniarstwo Główny ciężar budowniczych skoncentrował się na architekturze sakralnej. W początkowym okresie stosowało się zazwyczaj rzymskie układy bazylikowe, później typowe stają się budynki na planie równoramiennego krzyża greckiego, z kopułą na środku i z ramionami, przesklepionymi kolebkami. W okresie późniejszym pojawiły się także nowe układy pięcioma układami, usytuowanymi na osiach głównych lub przekątnych. Rozwiązaniem charakterystycznym w architekturze bizantyjskiej było stosowanie nasadników na głowicach kolumn. Nasadniki miały więc kształt ściętych ostrosłupów, które zdobiono specjalnymi motywami geometrycznymi, popularnymi dla tamtego okresu. Często pojawiały się na ścianach motywy roślinne. Przykładów budowli bizantyjskich jest wiele, spośród których jedne z ważniejszych to: Kościół św. Sergiusza i Bakhusa w Konstantynopolu (527-536r.), Kościół Hagia Sophia (Mądrości Bożej) w Konstantynopolu (532-537r.). Budowano je na planach centralnych, o dwóch piętrach, wspartych na subtelnych kolumnach.