Bazylikowe

Mury wznoszono płaskimi kolumnami bez głowic. Rzut poziomy kościoła bazylikowego romańskiego w architekturze uległ rozbudowaniu części presbiteralnej. Ramiona transeptu będącego jako nawy poprzecznej wyraźnie wysunięto poza nawy boczne, apsydy zaś są wydłużone tworząc wokół nich obejścia zw. „ambit” i wieńce kaplic. Pod wzniesioną posadzką znajduje się prezbiterium, a także sytuowano sklepione krypty. W części zachodniej kościołów bazylikowych romańskich projektowano przedsionek, albo drugi transept. Wiele elementów stawiano zwykle od frontu kościoła, czasami na skrzyżowaniu naw można było ujrzeć dodatkowe detale. Nawy boczne dzielono nieraz emporami (galeriami wspartymi na słupach) na dwie „kondygnacje.” Dzielono więc nawy kościołów na kwadratowe pola, gdzie różnice szerokości naw rozwiązywano w konkretny sposób systemu łączenia np. Katedra w Płocku pochodząca z XII w., o cechach trójnawowych, przykrytych sklepieniami krzyżowymi o systemie wiązanym. Od zachodu znajdują się dwie wieże a drzwi są rzeźbione z brązu.