Barok

www.terazbudujemy.net.pl/uruchamianie-nadzor-i-bezpieczenstwo-w-czasie-ruchu-pompy-tlokowej-2/ Nazwa pochodzi od włoskiego „barocco”, o znaczeniu dziwaczny lub z portugalskiego. Sztuka, w tym architektura Baroku i Rokoko kształtowała się głównie w Rzymie. Charakterystyczną cechą jest przyrost form architektonicznych, czemu dorównuje dynamizm i monumentalność. Proste gzymsy ulegają załamaniom, natomiast kolumny posiadają gładkie trzony, wszystko to oznacza wejście bogatszego zróżnicowania elementów budowy, jak i łamanie barier, ograniczeń. Panują tutaj schodkowe ustawienia pilastrów, załamywanie belkowania, czy też przerywane gzymsy. Wszystko daje efekt dynamizmu, nawet kształty i naddroża osiągano poprzez elipsę, półelipsę i łuk. Wrażenie bogactwa osiągano stosując liczne złocenia „intarsje” (układanie wzorców z różnych rodzajów drewna) i „instracje” (układanie wzorców z odpowiednio zestawionych elementów metalowych, kości słoniowej lub masy perłowej). Towarzyszyła temu bogata ornamentyka rzeźbiarska, często środki architektoniczne zastępowano malarstwem, gipsem czy sztukaterią. blaty-betonowe.eu