Atenska

http://dlafacetow.com.pl Była to pewna organizacja, która wyciągała wnioski z dotychczasowego funkcjonowania miast na podłożu budownictwa. Karta Ateńska składała się na uprzemysłowienie w wielkich miastach, gdzie stwierdzono, że mieszkania są niesprawiedliwie rozdzielone, a też jest zły dostęp do przestrzeni otwartej. Zaczęto więc pracować nad charakterem dużych miejscowości, gdzie panowały zasady: miasto musi umożliwić działanie na rzecz zbiorowości, powinno też zawierać funkcjonalność urbanistyczną w tym (mieszkanie, praca, wypoczynek i ruch). Zamierzano wprowadzić wielkie zmiany, takie w celu ułatwienia życia wszystkim ludziom, żyjącym w coraz większym pośpiechu. Dążenie było nakierowane na usytuowanie miejsca pracy jak najbliżej domów mieszkalnych. Zaczęto wprowadzać urozmaicenie o rekreację, do czego przeznaczono przestrzenie otwarte. Podzielono miasta wedle planu funkcjonalnego, czyli dominowało śródmieście, pas wokół śródmieścia oraz peryferia najdalej. Plan był możliwy do zrealizowania, a do dziś jeszcze istnieją układy owych miast.